Ravitsemus on jo osittain mukana kuntien hyvinvointistrategioissa

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet.  Näistä on myös raportoitava valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt tutkimuksen hyvän ravitsemuksen huomioonottamisesta ja merkityksestä kuntien päätöksenteossa. Tutkimuksessa selvitettiin myös kuntien tekemiä ravitsemukseen liittyviä toimia. Tutkimuksesta käy muun muassa ilmi, että kyselyyn vastanneista kunnista kahdella kolmasosalla on hyvinvointistrategia. Kunnissa, joissa on hyvinvointistrategia, arvostetaan ravitsemusterapeutin osaamista laadukkaan ohjauksen toteuttamisessa.

Hyvinvointikertomuksia verkossa

Lähes 60 % hyvinvointistrategian laatineista kunnista ilmoitti ottavansa ravitsemuksen strategiassaan huomioon. Tästä on hyvä jatkaa ja ottaa tavoitteeksi ravitsemuksen sisältyminen kaikkien kuntien hyvinvointistrategioihin.
Suomen kuntien hyvinvointikertomuksiin pääsee tutustumaan verkossa.

Ravitsemuksen huomioimiseen kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteissa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä on erityisen hyvät mahdollisuudet niissä muutamissa kunnissa, joissa on ravitsemusasiantuntijoita terveydenedistämis- /hyvinvointikoordinaattoreina. 
Näitä vakansseja tarvittaisiin Suomeen tuntuvasti lisää kuntalaisten hyvän ravitsemuksen edistämiseksi.

Leena Rechardt

Toiminnanjohtaja, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry