Mediakortista löytyvät ilmoitustilan varaus- ja aineistopäivät,
ilmoitusten tekniset tiedot

sekä Ravitsemusasiantuntija-lehden ilmestymispäivät.

MEDIAKORTTI 2018 
MEDIA CARD 2018