none

Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot

Hinta:

40,00

Määrä:

  • Kuvaus

Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot -kirja on tarpeellinen kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville tai asiasta kiinnostuneille.

Kirjassa:

käsitellään monipuolisesti ikääntyneen ravinnon tarve ja täysipainoisen aterian koostaminenesitellään erityisruokavalioiden perusteet sekä ikääntymiseen liittyvät sairaudet, mm. dementiaon koottu ravitsemustilan arvioinnin mallit, joiden avulla virhe- ja aliravitsemusriskiä voidaan ehkäistä ja hoitaaon käytännönläheisiä ohjeita ruokailun toteuttamisestakäsitellään myös lääkkeiden vaikutuksia ravitsemukseenannetaan vinkkejä ikääntyneiden omaan ruoanvalmistukseen ja puolivalmisteiden ja ateriapalvelun hyödyntämiseenon käsitelty myös elintarvikehygienian perusteet

Kirjoittaja: ETT Merja Suominen.

118 sivua.
7. uudistettu painos.
2008