Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot

Hinta:40,00

Määrä:

Kuvaus

Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot -kirja on tarpeellinen kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville tai asiasta kiinnostuneille.

Kirjassa:

  • käsitellään monipuolisesti ikääntyneen ravinnon tarve ja täysipainoisen aterian koostaminen
  • esitellään erityisruokavalioiden perusteet sekä ikääntymiseen liittyvät sairaudet, mm. dementia
  • on koottu ravitsemustilan arvioinnin mallit, joiden avulla virhe- ja aliravitsemusriskiä voidaan ehkäistä ja hoitaa
  • on käytännönläheisiä ohjeita ruokailun toteuttamisesta
  • käsitellään myös lääkkeiden vaikutuksia ravitsemukseen
  • annetaan vinkkejä ikääntyneiden omaan ruoanvalmistukseen ja puolivalmisteiden ja ateriapalvelun hyödyntämiseen
  • on käsitelty myös elintarvikehygienian perusteet

Kirjoittaja: ETT Merja Suominen.

118 sivua.
7. uudistettu painos.
2008