Ehdota Ravitsemustekoa 2018

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke.  Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rty(at)rty.fi

Ravitsemusteon valitsee jäsenten ehdotusten perusteella RTY:n hallitus.
Ravitsemusteko 2018 julkistetaan Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä ma 1.10. Palkitsemisella lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.

Kolmena edellisenä vuotena Ravitsemustekoina on palkittu:
2017: Porvoossa laadittu toimintamalli, jolla voidaan karsia lasten aiheettomia ruokarajoituksia
2016: THM, laill. ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen aktiivinen ja rohkea ravitsemusviestintä
2015: Aloite, jolla sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen ravitsemushoitoon liittyen määritellään samansisältöiseksi koko Suomessa