Välkommen!

Näringsterapeuternas förening är en facklig organisation. Föreningen hör till Agronomförbundet.

Näringsterapeuternas förening strävar till att befrämja kost- och hälsofostran. Föreningen ger förslag och utlåtanden om aktuella kost- och näringsfrågor. Föreningen ordnar fortbilding och producerar broschyrer om näring.

Näringsterapeuternas förening r.f. grundades år 1970. Medlemsantalet har stadigt stigit och är nu cirka 800, varav ca 100 är studentmedlemmar.
Medlemmarna har studerat näringslära, klinisk nutrition och livsmedelsvetenskaper. De har avlagt magisterexamen. Många har också avlagt doktorsexamen.

Medlemmarna har mångsidig kunskap om kost och näring och ämnen som tangerar dessa, t. ex kemi, biokemi, fysiologi, medicin, psykologi och socialvårdsvetenskaper.

Näringsterapeuternas legimitation är godkänd. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) handlar registering och övervakning av näringsterapeuterna.

Medlemmarna jobbar till ex. på sjukhus och hälsocentraler, inom forskning, som konsulter, lärare, inom industri och storhushåll.

Utbildning i näringslära vid Helsingfors universitet
Man kan studera näringslära som huvudämne vid Agrikulturforstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Mera information på Helsingfors universitets hemsida.

Utbildning i klinisk nutrition vid Östra Finlands universitet
Institutionen för klinisk nutrition vid Östra Finlands universitet i Kuopio grundades 1983. Mera information på Östra Finland universitets hemsida.

Föreningen är medlem i EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) och ICDA (International Confederation od Dietetic Associations).