Tietoa yhdistyksestä

Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on akavalaisen Agronomiliiton koulutusalayhdistys, joka toimii Agronomiliiton edunvalvonnan kumppanina.  Yhdistyksen tarkoituksena on Agronomiliiton jäsenyhdistyksenä edistää jäsentensä ammatillisia etuja ja lisätä edustamiensa ryhmien arvostusta sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta. Yhdistys edistää hyvää ravitsemusta ja ravitsemushoitoa. Yhdistyksen strategia 2022–2025.


Yhdistyksen jäsenillä on ylempi yliopistotutkinto: terveystieteiden (TtM), elintarviketieteiden (ETM), filosofian (FM), maatalous- ja metsätieteiden (MMM) tai terveydenhuollon (THM) maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ravitsemustiede pääaineena. Valtaosa jäsenistä on suuntautunut opinnoissaan kliiniseen ravitsemukseen: heillä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.


Yhdistyksen jäsenet ovat ravitsemustieteen asiantuntijoita, jotka työskentelevät laaja-alaisesti ravitsemuksen parissa. Ravitsemustieteen asiantuntijat levittävät ajankohtaista ja asiallista ravitsemustietoa ja edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia. Jäseniä yhdistyksessä on noin 800. Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenet toimivat ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.


Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toimintaa on kuvattu myös wikipediassa.

Yhdistyksen jäsenet