Tietoa yhdistyksestä

Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on akavalaisen Agronomiliiton koulutusalayhdistys. Yhdistyksen tehtävä on edistää jäsenistön ammatillista pätevyyttä ja kilpailukykyä.

Yhdistyksen jäsenet ovat ravitsemustieteen asiantuntijoita, jotka työskentelevät laaja-alaisesti ravitsemuksen parissa. Ravitsemustieteen asiantuntijat levittävät ajankohtaista ja asiallista ravitsemustietoa ja siten edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia. Jäseniä yhdistyksessä on noin 800. Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenet toimivat ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on monialaisen jäsenistönsä palvelu- ja koulutusjärjestö, joka toimii yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat kokoavana verkostona ja edistää jäsentensä ammatillisia etuja.

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toimintaa on kuvattu myös wikipediassa.

Yhdistyksen keskeiset toiminnot

Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat koulutusten ja muiden vastaavien palveluiden tuottaminen jäsenille, neljästi vuodessa ilmestyvän lehden Ravitsemusasiantuntija-lehden  toimittaminen, Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien järjestäminen, ravitsemusohjausmateriaalin tuottaminen sekä kannanottojen ja lausuntojen tekeminen.

Yhdistyksen jäsenet