Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen työryhmät ja toimikunnat

Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien työryhmä

Työryhmä vastaa Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien ohjelman suunnittelusta.

Työryhmä 2023:

Meeri Engren
Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, TAYS

Mikaela Lehtovuori
Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, HUS

Merja Jäntti
Laillistettu ravitsemusterapeutti, THM, OYS

Anne-Maria Pajari
Ravitsemustieteen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Työryhmän sihteerinä ja päivien koordinaattorina toimii liiketoimintajohtaja Pia Mustajoki.


Koulutuksen suunnittelutyöryhmä

Nelijäsenisen koulutuksen suunnittelutyöryhmän ensisijaisena tehtävänä on kevätkoulutuspäivien sisältösuunnittelu. Työryhmä toimii myös ideariihenä, joka tuottaa teemaehdotuksia tulevia kevätkoulutuspäiviä ja Valtakunnallisia Ravitsemuspäiviä varten yhdistyksen luottamusjohdon (RTY:n ja Dieettimedia Oy:n hallitukset) apuna.

Työryhmän jäsenet (kausi 2022 – 2024):

Kaija Nissinen
TtL, yliopettaja, SeAMK, Kauhajoki

Maria Lankinen
FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Soile Käkönen
THM, ravitsemusasiantuntija, HK Ruokatalo Oy

Tarja Kemppainen
FT, laill.ravitsemusterapeutti, Espoon kaupunki

Työryhmän sihteerinä ja kevätkoulutuspäivän koordinaattorina toimii Katja Hätönen.


Kliininen toimikunta

Kliininen toimikunta vastaa hallituksen toimeksiannosta osaan yhdistykselle osoitetuista lausuntopyynnöistä ja nostaa esiin tärkeitä ravitsemuskysymyksiä. Toimikunta myös kommentoi Dieettimedia Oy:n tuottamien uusien ruokavaliolehtisen asiasisältöä.

Kliinisen toimikunnan jäsenet (kausi 2021 – 2023):

Ursula Schwab, puheenjohtaja
FT, professori, Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos

Niina Taimisto
TtM, ravitsemusterapeutti, Tampereen yliopistollinen sairaala

Soile Ruottinen
FT, THM, ravitsemusterapeutti, Salon terveyskeskus

Professori Jussi Pihlajamäki
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos
(konsultoitava lääkärijäsen)


Ravitsemusasiantuntija-lehden neuvottelukunta

RTY julkaisee Ravitsemusasiantuntija-lehteä. Neuvottelukunta suunnittelee vuoden aikana ilmestyvien numeroiden teemat ja seuraa suunnitelmien toteutumista.

Lehden neuvottelukunta 2022:

Tarja Heikkinen, ravitsemusasiantuntija
Heli Virtanen, yliopisto-opettaja
Liisa Korkalo, yliopistonlehtori
Niina Taimisto, ravitsemusterapeutti
Susanna Raulio, erikoistutkija

Katja Hätönen, puheenjohtaja