Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien työryhmä

Työryhmä vastaa Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien ohjelman suunnittelusta.

Työryhmä 2020:

Terhi Jokelainen
ravitsemusterapeutti, OYS

Mikko Rinta
johtava ravitsemusterapeutti, Terveystalo

Riikka Viljanen
ravitsemusterapeutti, Syömishäiriökeskus

Työryhmän sihteerinä ja päivien koordinaattorina toimii liiketoimintajohtaja Taina Luova.


Koulutuksen suunnittelutyöryhmä

Nelijäseninen koulutuksen suunnittelutyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010. Ryhmän ensisijaisena tehtävänä on kevätkoulutuspäivien sisältösuunnittelu. Työryhmä toimii myös ideariihenä, joka tuottaa teemaehdotuksia tulevia kevätkoulutuspäiviä ja Valtakunnallisia Ravitsemuspäiviä varten yhdistyksen luottamusjohdon (RTY:n ja Dieettimedia Oy:n hallitukset) apuna.

Työryhmän jäsenet (kausi 2019 – 2021) ovat:

Kaija Nissinen
TtL, yliopettaja, SeAMK, Kauhajoki

Maria Lankinen
FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Soile Käkönen
THM, ravitsemusasiantuntija, HK Ruokatalo Oy

Tarja Kemppainen
FT, laill.ravitsemusterapeutti, Espoon kaupunki

Työryhmän sihteerinä ja kevätkoulutuspäivän koordinaattorina toimii Leena Rechardt.


Kliininen toimikunta

Kliininen toimikunta vastaa hallituksen toimeksiannosta osaan yhdistykselle osoitetuista lausuntopyynnöistä ja nostaa esiin tärkeitä ravitsemuskysymyksiä. Toimikunta myös kommentoi Dieettimedia Oy:n tuottamien uusien ruokavaliolehtisen asiasisältöä.

Kliinisen toimikunnan jäsenet (kausi 2018 – 2020):

Ursula Schwab, puheenjohtaja
FT, professori, Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos
etunimi.sukunimi@uef.fi

Ulla Siljamäki-Ojansuu
MMM, Johtava ravitsemusterapeutti, Tampereen yliopistollinen sairaala
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Soile Ruottinen
FT, THM, ravitsemusterapeutti, Salon terveyskeskus
etunimi.sukunimi@salo.fi

Professori Jussi Pihlajamäki
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos
(konsultoitava lääkärijäsen)


Ravitsemusasiantuntija-lehden neuvottelukunta

RTY julkaisee Ravitsemusasiantuntija -lehteä. Neuvottelukunta suunnittelee ja päättää vuoden aikana ilmestyvien numeroiden  teemat sekä arvioi suunnitelmien toteutumista.

Lehden neuvottelukunta 2021:

Tarja Heikkinen, ravitsemusasiantuntija
Reija Männikkö, yliopistonlehtori
Liisa Korkalo, yliopistonlehtori
Niina Taimisto, ravitsemusterapeutti
Susanna Raulio, erikoistutkija

Leena Rechardt, puheenjohtaja