Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien työryhmä

Työryhmä vastaa Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien ohjelman suunnittelusta.

Työryhmä 2021:

Anu Ruusunen
yliopistonlehtori, UEF

Laura Suojanen
erikoissuunnittelija, HUS 

Anna-Maria Teeriniemi
ravitsemusterapeutti, KYS

Kirsi Englund
vastaava alueell.ravitsemusterapeutti, Terveystalo

Työryhmän sihteerinä ja päivien koordinaattorina toimii va.asianhoitaja Pia Mustajoki.


Koulutuksen suunnittelutyöryhmä

Nelijäseninen koulutuksen suunnittelutyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010. Ryhmän ensisijaisena tehtävänä on kevätkoulutuspäivien sisältösuunnittelu. Työryhmä toimii myös ideariihenä, joka tuottaa teemaehdotuksia tulevia kevätkoulutuspäiviä ja Valtakunnallisia Ravitsemuspäiviä varten yhdistyksen luottamusjohdon (RTY:n ja Dieettimedia Oy:n hallitukset) apuna.

Työryhmän jäsenet (kausi 2019 – 2021) ovat:

Kaija Nissinen
TtL, yliopettaja, SeAMK, Kauhajoki

Maria Lankinen
FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Soile Käkönen
THM, ravitsemusasiantuntija, HK Ruokatalo Oy

Tarja Kemppainen
FT, laill.ravitsemusterapeutti, Espoon kaupunki

Työryhmän sihteerinä ja kevätkoulutuspäivän koordinaattorina toimii Leena Rechardt.


Kliininen toimikunta

Kliininen toimikunta vastaa hallituksen toimeksiannosta osaan yhdistykselle osoitetuista lausuntopyynnöistä ja nostaa esiin tärkeitä ravitsemuskysymyksiä. Toimikunta myös kommentoi Dieettimedia Oy:n tuottamien uusien ruokavaliolehtisen asiasisältöä.

Kliinisen toimikunnan jäsenet (kausi 2021 – 2023):

Ursula Schwab, puheenjohtaja
FT, professori, Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos

Niina Taimisto
TtM, ravitsemusterapeutti, Tampereen yliopistollinen sairaala

Soile Ruottinen
FT, THM, ravitsemusterapeutti, Salon terveyskeskus

Professori Jussi Pihlajamäki
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos
(konsultoitava lääkärijäsen)


Ravitsemusasiantuntija-lehden neuvottelukunta

RTY julkaisee Ravitsemusasiantuntija -lehteä. Neuvottelukunta suunnittelee ja päättää vuoden aikana ilmestyvien numeroiden  teemat sekä arvioi suunnitelmien toteutumista.

Lehden neuvottelukunta 2021:

Tarja Heikkinen, ravitsemusasiantuntija
Sari Hantunen, yliopistonlehtori
Liisa Korkalo, yliopistonlehtori
Niina Taimisto, ravitsemusterapeutti
Susanna Raulio, erikoistutkija

Leena Rechardt, puheenjohtaja