Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen työryhmät ja toimikunnat

Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien työryhmä

Työryhmä vastaa Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien ohjelman suunnittelusta.

Työryhmä 2024:

Heli Bollström
FaT, ETM, Helsingin yliopisto 

Carina Kronberg-Kippilä
ETM, Nutricia (c/o Danone Oy)

Anne Ruotsalainen
Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, 

Jenni Vaarno
Toimintaterapeutti, FT

Työryhmän sihteerinä ja päivien koordinaattorina toimii liiketoimintajohtaja Pia Mustajoki.


Koulutuksen suunnittelutyöryhmä

Nelijäsenisen koulutuksen suunnittelutyöryhmän ensisijaisena tehtävänä on kevätkoulutuspäivien sisältösuunnittelu. Työryhmä toimii myös ideariihenä, joka tuottaa teemaehdotuksia tulevia kevätkoulutuspäiviä ja Valtakunnallisia Ravitsemuspäiviä varten yhdistyksen luottamusjohdon (RTY:n ja Dieettimedia Oy:n hallitukset) apuna.

Työryhmän jäsenet (kausi 2022 – 2024):

Kaija Nissinen
TtL, yliopettaja, SeAMK, Kauhajoki

Maria Lankinen
FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Soile Käkönen
THM, ravitsemusasiantuntija, HK Ruokatalo Oy

Tarja Kemppainen
FT, laill.ravitsemusterapeutti, Espoon kaupunki

Työryhmän sihteerinä ja kevätkoulutuspäivän koordinaattorina toimii Katja Hätönen.


Kliininen toimikunta

Kliininen toimikunta vastaa hallituksen toimeksiannosta osaan yhdistykselle osoitetuista lausuntopyynnöistä ja nostaa esiin tärkeitä ravitsemuskysymyksiä. Toimikunta myös kommentoi Dieettimedia Oy:n tuottamien uusien ruokavaliolehtisen asiasisältöä.

Kliinisen toimikunnan jäsenet (kausi 2024 – 2026):

Ursula Schwab, puheenjohtaja
FT, professori, Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos

Niina Taimisto
TtM, ravitsemusterapeutti, Tampereen yliopistollinen sairaala

Soile Ruottinen
FT, THM, ravitsemusterapeutti, Salon terveyskeskus

Professori Jussi Pihlajamäki
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen ravitsemustieteen laitos
(konsultoitava lääkärijäsen)


Ravitsemusasiantuntija-lehden neuvottelukunta

RTY julkaisee Ravitsemusasiantuntija-lehteä. Neuvottelukunta suunnittelee vuoden aikana ilmestyvien numeroiden teemat ja seuraa suunnitelmien toteutumista.

Lehden neuvottelukunta 2024

Liisa Korkalo, yliopistonlehtori
Hanna Leppäniemi, ravitsemusasiantuntija
Niina Taimisto, ravitsemusterapeutti
Susanna Raulio, erikoistutkija
Heli Virtanen, yliopisto-opettaja

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Katja Hätönen, lehden päätoimittaja.