Keitä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenet ovat?

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen (RTY) jäsenet ovat yliopistokoulutettuja ravitsemuksen asiantuntijoita. Jäsenet työskentelevät monilla aloilla, monenlaisissa tehtävissä.

Osa jäsenistä työskentelee terveydenhuollossa ravitsemusterapeutteina tai -suunnittelijoina sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuollossa. Heitä voi tavata myös kuntoutuslaitoksissa.

Koulutus avaa mahdollisuuksia monenlaisiin tehtäviin. Jäseniämme työskentelee myös:

 • Terveydenhuollossa terveyden edistämisen asiantuntijoina
 • Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tutkijoina
 • Elintarvike- ja lääketeollisuudessa ravitsemus- ja tuoteasiantuntijoina, tuotekehittäjinä ja tutkijoina
 • Eri asteen oppilaitoksissa opettajina
 • Neuvonta- ja viestintäalalla toimittajina, tiedottajina ja ravitsemusasiantuntijoina
 • Ruokapalvelualalla suunnittelu-, laadunarviointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä
 • Valtion ja kuntien hallinnossa asiantuntijatehtävissä
 • Yrittäjinä ja freelancereina.

RTY on vuonna 2020 tuottanut julkaisun Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa. Julkaisussa tehdään näkyväksi ravitsemusterapeuttien ja -asiantuntijoiden merkitys, tehtävät ja tarve terveydenedistämistyössä sekä sosiaali-, terveys- ja ruokapalveluissa. Julkaisuun liittyy myös diasarja.

RTY:n jäsen on

 • LUOTETTAVA TIETOLÄHDE – Ravitsemustieteen asiantuntijoilta saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ravitsemuksesta. Ravitsemusasiantuntijoiden toiminta ja tietämys perustuvat tutkittuun tietoon. Opinnoissa korostuvat ravitsemusfysiologian lisäksi ravitsemuksen ja ruoan terveydellinen, taloudellinen, psykososiaalinen ja kulttuurinen merkitys.
 • HYVINVOINNIN EDISTÄJÄ – Ravitsemustieteen asiantuntijoilta saa tietoa ravitsemuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä ravitsemushoidon mahdollisuuksista useiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Lääketieteen menetelmien ja hoitojen kehittyminen lisää myös ravitsemusterapian puolella erikoistumisen tarvetta ja ammattikunnan entistä keskeisempää roolia hoitotiimeissä sekä alaa kehittävissä yksiköissä.
 • RAVITSEMUKSEN VAIKUTTAJA – Ravitsemustieteen asiantuntijan osaaminen on välttämätöntä terveydenhuollossa, oppilaitoksissa, järjestöissä, tiedotusvälineissä sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenet toimivat ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

 

Mikä erottaa laillistetun ravitsemusterapeutin muista ravitsemusalan koulutuksista?

Muita ravitsemusalan koulutusnimikkeitä ovat muun muassa (diplomi) ravintoterapeutti, fytoterapeutti, (lisensoitu) ravintoneuvoja, (lisensoitu) ravintovalmentaja, ravintoexpertti, ravitsemusalan konsultti ja personal trainer.

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut yliopistokoulutus. Heillä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä ja valvoma oikeus työskennellä terveyskeskusten, sairaaloiden, yksityisten lääkäriasemien ja kuntoutuslaitosten ravitsemusterapeutteina. Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys on yli 600 ravitsemustieteilijällä. Julkisen terveydenhuollon piirissä on kuitenkin vain noin 190 ravitsemusterapeutin vakanssia.

Osa ravitsemusterapeuteista on pätevöitynyt toimimaan myös työterveyshuollossa.


Yhdistyksen jäsenyys

Jäsenluokat (kaikki jäsenluokat edellyttävät Agronomiliiton jäsenyyttä)

 • Varsinaiset jäsenet ovat ravitsemustieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita henkilöitä.

 • Opiskelijajäsenet suorittavat ravitsemustieteellistä yliopistotutkintoa.

 • Seniorijäsenet ovat työelämästä eläkkeelle jääneitä yhdistyksen jäseniä.

Lisäksi yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Henkilökannattajajäsenet ovat ravitsemustieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita, mutta eivät Agronomiliiton jäseniä. Agronomiliiiton sääntömuutoksesta johtuen 18.4.2011 jälkeen henkilökannattajajäsenyys yhdistyksessä ei ole enää mahdollinen (koskee uusia jäsenyyksiä, aiemmmat henkilökannattajajäsenyydet säilyvät etuuksineen).

 

Muutokset jäsenluokissa

Ilmoitathan tutkintosi valmistumisesta tai eläkkeelle jäämisestä sekä Agronomiliittoon että RTY:n toimistoon. Seniorijäseneksi siirtyessä on toimistolle toimitettava todistus eläkkeelle jäämisestä.
Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat opiskelijajäseniä, mikäli jatkavat tutkintoa maisteriksi asti.
Kandidaatiksi valmistuneet, ei-maisteriopiskelijat siirtyvät varsinaisiksi jäseniksi.

Yrityskannattajajäsenet

Jäsenten koulutustausta
Ravitsemusterapeutit julkisessa terveydenhuollossa