Yleistä ravitsemustieteellisistä opinnoista

Julkisesti valvotun ravitsemustieteellisen tutkinnon voi suorittaa vain Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, joissa opinnoilla on erilaiset painopisteet. Itä-Suomen yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto pätevöittää toimimaan laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa. Varsinaisen laillistuksen myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira.


Jäsenten koulutustausta

Jäsenillä on kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tasoinen ravitsemustieteellinen tutkinto. Suurin osa jäsenistä on elintarviketieteiden (ETM), fliosofian (FM), maatalous- ja metsätieteiden (MMM), terveydenhuollon (THM) tai terveystieteiden (TtM) maistereita. Ravitsemustieteelliset opinnot ovat poikkitieteellisiä. Koulutukseen kuuluu ravitsemus- ja lääketieteen lisäksi muiden luonnon-, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteen sekä elintarviketieteen  opintoja.

Ravitsemustieteellistä yliopistotutkintoa voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoja koulutuksesta saa yliopistojen sivuilta Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden voi nykyisin saada vain Itä-Suomen yliopistossa suoritettujen ravitsemusterapialinjan maisteriopintojen jälkeen.

Tutkintonimikkeet ruotsiksi ja englanniksi


Ravitsemustieteen asiantuntijan lisäpätevyydet

Terveydenhuollossa toimivat laillistetut ravitsemusterapeutit ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopistossa (aiemmin Helsingin yliopistossa) ravitsemustieteen ravitsemusterapialinjan maisteriopinnot, ja he ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteröimiä ja valvomia terveydenhuollon ammattilaisia. Osa ravitsemusterapeuteista on lisäpätevöitynyt työterveyshuoltoon, mikä oikeuttaa heidät toimimaan työterveyshuollon piirissä.

Ammatillisen opettajakoulutuksen lisäpätevyyden hankkineet ravitsemustieteen asiantuntijat voivat toimia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja muiden oppilaitosten ravitsemusalan opettajina.

Ravitsemustieteen asiantuntijat voivat pätevöityä tutkijoiksi suorittamalla lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.