Yleistä ravitsemustieteen opinnoista

Julkisesti valvotun ravitsemustieteen tutkinnon voi suorittaa vain yliopistossa.
Ravitsemustiedettä voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa, joissa opinnoilla on erilaiset painopisteet. Helsingissä voi maisterivaiheessa erikoistua fysiologiseen ravitsemukseen, kansanravitsemukseen tai ruokapalveluiden johtamiseen. Itä-Suomen yliopistossa opetus on kliinisempää ja opinnoissa perehdytään erityisesti sairauksiin, niiden ehkäisyyn ja ravitsemushoitoon. Itä-Suomen yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto pätevöittää toimimaan laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa. Varsinaisen laillistuksen myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira.

Helsingin yliopisto, ETM-tutkinto

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Ravitsemustieteen osasto.
Keskeisenä tavoitteena ravitsemustieteen opinnoissa on ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpidossa ja sairauksien ehkäisyssä.

Ravitsemustieteen tutkimus Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osastolla on keskittynyt ravinnon ja elämäntavoilla ehkäistävissä olevien kansanterveyden kannalta keskeisten sairauksien yhteyksien selvittämiseen. Tutkimuksissa paneudutaan erityisesti osteoporoosin, paksusuolisyövän, sepelvaltimotaudin ja tyypin II diabeteksen kehittymiseen liittyviin tekijöihin. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat epidemiologisista seurantatutkimuksista solumalleihin.

Oppiaine tarjoaa myös sivuaineopintomahdollisuuden kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.
Lisätietoa Helsingin yliopiston sivuilta

Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus), TtM-tutkinto

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta / lääketieteen laitos/ kliininen ravitsemustiede

Ravitsemustiede ja -terapia selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa saa laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavan tutkinnon.

Ravitsemustieteen opinnot ovat monitieteellisiä. Opintoihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteen sekä ravitsemusterapiaopintojen lisäksi lääketieteen, luonnontieteen ja käyttäytymistieteen opintoja. Teoriaopintojen vastapainoksi on paljon käytännön harjoitustöitä, potilastapaamisia yliopistollisessa sairaalassa ja sosiaali- ja terveyskeskuksessa sekä yhteensä neljä kuukautta harjoittelua.

Lisätietoa Itä-Suomen yliopiston sivuiltaJäsenten koulutustausta

Jäsenillä on kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ravitsemustieteestä. Suurin osa jäsenistä on elintarviketieteiden (ETM), terveystieteiden (TtM) tai terveydenhuollon (THM) tai maatalous- ja metsätieteiden (MMM) maistereita. Ravitsemustieteen opinnot ovat poikkitieteellisiä. Koulutukseen kuuluu ravitsemus- ja lääketieteen lisäksi muiden luonnon-, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteen sekä elintarviketieteen ja ruoanvalmistuksen opintoja.

Ravitsemustiedettä voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoja koulutuksesta saa yliopistojen sivuilta Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden voi nykyisin saada vain Itä-Suomen yliopistossa suoritettujen ravitsemusterapialinjan maisteriopintojen jälkeen. Toinen linjavaihtoehto Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen maisteriopinnoissa on elintarvikebiotekniikan linja.

Tutkintonimikkeet ruotsiksi ja englanniksi


Ravitsemustieteen asiantuntijan lisäpätevyydet

Terveydenhuollossa toimivat laillistetut ravitsemusterapeutit ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopistossa (aiemmin Helsingin yliopistossa) ravitsemustieteen ravitsemusterapialinjan maisteriopinnot ja he ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteröimiä ja valvomia terveydenhuollon ammattilaisia. Osa ravitsemusterapeuteista on lisäpätevöitynyt työterveyshuoltoon, mikä oikeuttaa heidät toimimaan työterveyshuollon piirissä.

Aineenopettajan lisäpätevyyden hankkineet ravitsemustieteen asiantuntijat voivat toimia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja muiden oppilaitosten ravitsemusalan opettajina.

Ravitsemustieteen asiantuntijat voivat pätevöityä tutkijoiksi suorittamalla lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.