Ehdota Ravitsemustekoa 2020 toukokuun aikana

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään / on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke. Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rty(at)rty.fi

Ravitsemusteon 2020 valitsee jäsenten ehdotusten perusteella RTY:n hallitus ja se julkistetaan Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä pe 9.10.
Ravitsemusteon valinnalla lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.

Kolmena edellisenä vuotena Ravitsemustekoina on palkittu:

2019: Ruokaviraston Ravitsemussitoumus-toimintamalli
2018: Kestomerkittävä Sydänmerkki-järjestelmä
2017: Porvoossa laadittu toimintamalli, jolla voidaan karsia lasten aiheettomia ruokarajoituksia