Kuinka päästä ravitsemusterapeutin vastaanotolle?

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut ylempi yliopistokoulutus.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee:

  • terveyskeskuksessa lääkärin tai hoitajan lähetteellä ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa
  • erikoissairaanhoidossa sairaaloiden osastojen ja poliklinikoiden lääkärin lähetteellä
  • työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä
  • yksityiselle ravitsemusterapeutille pääset varaamalla itse ajan lääkäriasemien ajanvarauksesta.

 

Ravitsemusterapeutit julkisessa terveydenhuollossa

Ravitsemusterapeutteja on terveydenhuollossa riittämättömästi. Ravitsemushoidon mahdollisuudet on vielä pitkälti hyödyntämättä, vaikka ravitsemushoito on vaikuttavaa ja kustannuksia säästävää.
Tällä hetkellä 191:lla ravitsemusterapeutilla on toimi potilastyössä julkisessa terveydenhuollossa (perusterveydenhuollossa 72 ja erikoissairaanhoidossa 119). Tarkemmat tiedot julkisen terveydenhuollon ravitsemusterapiaresursseista   
Kokoaikaisesti alueellista terveydenedistämistyötä tekeviä ravitsemusterapeutteja ja -suunnittelijoita on lisäksi kuusi.

Ravitsemusterapeutit perusterveydenhuollossa
Väkilukuun suhteutettuna perusterveydenhuollossa on 1 ravitsemusterapeutti /  77 000 asukasta.
Lähes 2 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joiden perusterveydenhuollossa ei ole lainkaan ravitsemusterapeuttien vakansseja.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (DEHKO vv. 2000-2010) ravitsemusterapeuttien määräksi perusterveydenhuollossa on suositeltu  vähintään 1 / 30 000 asukasta. Tulokselliseen työhön luku on liian suuri: tarve on nykyisin vähintään 1 perusterveydenhuollon ravitsemusterapeutti / 20 000 asukasta.

 

 

Agronomiliitto ja RTY ovat tehneet yhdessä esitteen Laillistettu ravitsemusterapeutti kunnan terveystoimijana. Esitteen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja kuntien päätöksentekijät: esite avaa  terveyskeskusravitsemusterapeuttien työtä työyhteisön sisällä ja muiden kuntatoimijoiden keskuudessa.
Painettuja esitteitä voi tilata Agronomiliiton toimistolta.

 


Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa (RTY 2020)

RTY on  vuonna 2020 tuottanut julkaisun Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa. Julkaisussa tehdään näkyväksi ravitsemusterapeuttien ja -asiantuntijoiden merkitys, tehtävät ja tarve terveydenedistämistyössä sekä sosiaali-, terveys- ja ruokapalveluissa.
Julkaisuun liittyy myös diasarja.


Ravitsemusterapian kirjaamissuositus 2020

Ravitsemusterapian kirjaamissuositus on päivitetty vuonna 2020. Johdanto ja liitteet rakenteiseen kirjaamiseen


Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä

Eliina Haapa ja Auli Pölönen työryhmineen on laatinut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen (2001:14) Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä.
Selvitys pdf-muodossa


Ravitsemushoito Käypä Hoito -suosituksissa

Duodecim-seuran ja erikoislääkärijärjestöjen Käypä Hoito -hankkeen tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Niissä on otettu kantaa mm. tarvittaviin ravitsemusterapeutin ohjauskertojen määriin eri sairauksissa ja tilanteissa. Kaikki Käypä Hoito -suositukset löytyvät nettisivustolta www.kaypahoito.fi.