Ravitsemusteko

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään / on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- tai kehittämishanke. Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Ravitsemusteon valitsee jäsenten ehdotusten perusteella RTY:n hallitus, ja se julkistetaan vuosittain Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä.

Aiempina vuosina myönnetyt Ravitsemusteko-palkinnot

2023: Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
2022: Gery ry ja www.voimaaruuasta.fi-sivusto
2021: Kustannus Oy Duodecimin pitkäaikainen julkaisuvastuu Ravitsemustiede-kirjasta
2020: Ravitsemusvaikuttaminen Instagramin Tiedenaiset-yhteisössä
2019: Ravitsemussitoumus-toimintamalli
2018: Sydänmerkki-järjestelmä
2017: Porvoossa laadittu toimintamalli, jolla voidaan karsia lasten aiheettomia ruokarajoituksia
2016: THM, laill. ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen aktiivinen ja rohkea ravitsemusviestintä
2015: Ravitsemusosaaminen yhdenmukaiseksi sairaanhoitajien koulutuksessa

Ravitsemusteon valinnalla lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.