Ehdota Ravitsemustekoa 2017!

RTY hakee RAVITSEMUSTEKOA  2017

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke.  Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Palkitsemisella lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rty(at)rty.fi Ravitsemusteon valitsee jäsenten ehdotusten perusteella RTY:n hallitus. Ravitsemusteko 2017 julkistetaan Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.10.

Aiempina vuosina Ravitsemustekoina on palkittu:
2016: THM, laill. ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen aktiivinen ja rohkea ravitsemusviestintä
2015: Aloite, jolla sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen ravitsemushoitoon liittyen määritellään samansisältöiseksi koko Suomessa
2013: Kouluruokadiplomi
2011: TV2:n lastenohjelma Poinzi
2009: Seinäjoen AMK / ravitsemisalan toimipiste Kauhajoella