Ehdota Ravitsemustekoa 2021

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään / on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- tai kehittämishanke. Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rty(at)rty.fi

Ravitsemusteon 2021 valitsee jäsenten ehdotusten perusteella RTY:n hallitus ja se julkistetaan Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä ma 8.11.
Ravitsemusteon valinnalla lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.

Kolmena edellisenä vuonna Ravitsemustekoina on palkittu:
2020: Ravitsemusvaikuttaminen Instagramin Tiedenaiset-yhteisössä
2019: Ravitsemussitoumus-toimintamalli
2018: Kestomerkittävä Sydänmerkki-järjestelmä