Kuntaliiton NIKO-ryhmään haussa uusi ravitsemusterapeuttijäsen

Taustaa
THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisesta ohjauksesta ja ylläpitää kansallista koodistopalvelua. Kansalliseen käyttöön hyväksytyt koodistot, luokitukset ja nimikkeistöt jaellaan asiakastietojärjestelmissä edelleen käytettäväksi koodistopalvelimen kautta. Kuntaliitto on tärkeä THL:n koodistopalvelun yhteistyökumppani ja toimii päävastuullisena tahona mm. kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen ylläpidossa. Kuntaliitossa kehitetty, ja yhteistyössä RTY:n kanssa ylläpidetty Ravitsemusterapianimikkeistö on yksi näistä.

Uusi jäsen haussa
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen ylläpitoa ja käyttöä koordinoiva NIKO-ryhmä kokoontuu Kuntaliiton koolle kutsumana. Ravitsemusterapeuteilla on ryhmässä edustuksensa ja NIKO-ryhmän jäseninä toimivat tällä hetkellä Jaana Martikainen (Vantaan kaupunki), Kirsti Sammallahti (PSHP) ja Pirkko Tuominen (EPSHP), joka on jäämässä pois ryhmästä kevään aikana. Tilalle haetaan nyt uutta jäsentä.  Kokouksia on vuosittain 2-3, Kuntaliitto korvaa matkakulut.

Mikäli olet halukas toimimaan NIKO-ryhmässä, ilmoittaudu 10.3. mennessä sähköpostitse rty(at)rty.fi Merkitse viestin otsikoksi NIKO-ryhmä.

Lisätietoja NIKO-ryhmän työstä antaa Jaana Martikainen, jaana.martikainen(at)vantaa.fi tai puh. 050 3124375.