Päivitysversio: Hyvät ravitsemuskäytännöt

Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa -julkaisusta on lokakuussa 2020 ilmestynyt päivitysversio.

Julkaisu kuvaa moniammatillisen, hyvän ravitsemushoidon toteuttamista. Nykyisellään ravitsemushoidon mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa ovat vielä pitkälti hyödyntämättä. Ravitsemusohjauksen tarvetta ei esimerkiksi aina tunnisteta terveydenhuollossa, vaikka ravitsemushoito on monien sairauksien keskeinen – ja jopa ainoa – hoitomuoto.

Ravitsemushoito on kustannustehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Keskeisiä kansansairauksia voidaan ehkäistä kustannusvaikuttavasti laadukkaan elintapaohjauksen avulla, johon hyvä ravitsemus kiinteästi kuuluu.

Laadukas ravitsemushoito on oikea-aikaista, määrällisesti riittävää sekä yksilöllisesti toteutettua. Se onnistuu moniammatillisena yhteistyönä yhtenäisten tavoitteiden, ravitsemushoitokäytäntöjen sekä riittävien henkilöstövoimavarojen avulla.

Julkaisu kokoaa yhteen yliopistokoulutettujen ravitsemusasiantuntijoiden ja ravitsemusterapeuttien merkityksen ja tarpeen suomalaisessa terveydenedistämistyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja ruokapalveluissa.