Ravitsemusteko 2017

Eroon turhista ruokarajoituksista – Porvoon malli

Ravitsemusterapeuttien yhdistys on valinnut Ravitsemusteoksi 2017 Porvoossa kehitetyn toimintamallin, jolla karsitaan aiheettomia ruokarajoituksia. Toimintamallin palkitsemisperusteita olivat sen siirrettävyys, kansanterveydellinen merkitys ja mallin tuomat kustannussäästöt. Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.10. Helsingissä.

Toimintamallin kehittäminen alkoi vuonna 2002, kun Porvoon kaupungin ruokapalvelu oli ruuhkautunut päiväkodeista ja kouluista tulleista erityisruokavaliopyynnöistä. Kaupungin ravitsemussuunnittelija Leena Metsäranta tarttui tilanteeseen ja alkoi kehittää erityisruokavalioiden ilmoitus- ja seurantamenettelyä.

Vuonna 2006 toimintamalli kehittyi moniammatillisena yhteistyönä terveyskeskuksen hengitystiesairauksista vastaavan lääkärin Merja Aatolan, ruokapalvelun, päivähoidon sekä neuvola- ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Tältä pohjalta, vuosien työn tuloksena – jo ennen kansallisen allergiaohjelman käynnistymistä vuonna 2008 – rakentui pohja Porvoon toimintamallille. Kansallisen allergiaohjelman linjausten mukaisen mallin avulla on saatu vähennettyä erityisruokavalioilla olevien päiväkotilasten ja koululaisten määrää jopa 70 %:lla. Aiheettomien ruokarajoitusten karsimisella on myös taloudellista merkitystä: mallin arvioidaan tuovan kaupungin ruokapalvelulle vähintään 100 000 euron vuotuissäästöt.

Porvoon toimintamalli on siirrettävissä muille paikkakunnille ja sitä toteutetaankin jo mm. Pirkanmaalla.

Ravitsemusteko valitaan vuosittain
Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Lisätietoja:
Ravitsemusterapeutti Leena Metsäranta, puh. 040 1830 008, leena.metsaranta(at)gmail.com