Ravitsemusteko 2018: kestomerkittävä Sydänmerkki-järjestelmä

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusteoksi 2018 kestomerkittävän Sydänmerkki-järjestelmän. Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 1.10.

Sydänmerkki-järjestelmä käynnistyi jo vuonna 2000. Se on ainoa Suomessa käytössä oleva symboli, joka kertoo ruuan ravitsemuslaadusta. Sydänmerkkiä voidaan käyttää terveellisempien elintarvikkeiden tai ravintolaruuan merkitsemisessä. Sydänmerkki on noussut uudelleen erittäin ajankohtaiseksi ja käytännölliseksi kriteeristöksi Suomessa käynnistetyn Ravitsemussitoumus-toimintamallin myötä.

Sydänmerkki-järjestelmä perustuu kriteereihin, joiden taustalla on tutkimustieto. Kriteerejä on kuidun, suolan ja sokerin määrälle sekä rasvan määrälle ja laadulle. Kun kriteerit täyttyvät, toimija voi hakea tuotteelleen tai aterialleen Sydänliiton hallinnoimaa Sydänmerkkiä. Sydänmerkki helpottaakin terveellisempien vaihtoehtojen tuottamista.  Sydänmerkki-aterian kriteeristö on otettu mukaan moniin ravitsemussuosituksiin, mikä helpottaa ammattilaisten suunnittelutyötä ja antaa joukkoruokailun toteutukseen vahvan taustatuen.  

Sydänmerkki auttaa kuluttajaa muokkaamaan ruokavaliotaan kohti ravitsemussuosituksia: se helpottaa tuoteryhmässään parempien ruokavalintojen tekemistä. Esimerkiksi Sydänmerkillä varustettuja elintarvikkeita käyttämällä keskimääräinen suolan saanti vähenee yli 10 prosenttia eli noin gramman vuorokaudessa *). Samaan suolanvähennystavoitteeseen päästään Sydänmerkki-aterioiden avulla. Sydänmerkki-kriteeristö on käytössä myös vuonna 2017 lanseeratussa Ravitsemussitoumus- toimintamallissa: tehdyissä sitoumuksissa monet elintarvikealan yritykset ovat sitoutuneet kehittämään lisää merkin mukaisia tuotteita ja palveluita.  

*) Sydänliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 julkaistu tutkimus Potential Effects of Heart Symbol Compliant Foods on Nutrient Intake

Ravitsemusteko valitaan vuosittain
Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Lisätietoja:
● Sydänliitto, markkinointi- ja viestintäjohtaja Eeva Hietalahti, puh. 040 586 1919, eeva.hietalahti@sydanliitto.fi
● Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh. 050 438 7860, leena.rechardt@rty.fi ja  puheenjohtaja Katri Peuhkuri, puh. 040 543 9806, katri.peuhkuri@hel.fi