Ehdota Ravitsemustekoa 2015!

RTY hakee RAVITSEMUSTEKOA  2015

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.

Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke.  Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi.

Palkitsemisella lisätään yhdistyksen, sen jäsenten ja ravitsemusasioiden myönteistä näkyvyyttä.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rty(at)rty.fi.

Ravitsemusteko 2015 julkistetaan Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.10.2015.

Aiempina vuosina Ravitsemustekoina on palkittu:

  • 2013: Kouluruokadiplomi
  • 2011: TV2:n lastenohjelma Poinzi
  • 2009: Seinäjoen AMK / ravitsemisalan toimipiste Kauhajoella