Oikeanlainen ravitsemus tuo kustannussäästöjä

Hallitusneuvottelut saatiin päätöksen viime viikolla. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan: ”Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan edistää ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua pitkäjänteisesti”.

Vahvan ja yhteneväisen tutkimusnäytön perusteella tiedetään, että vähentämällä riskitekijöitä voidaan vaikuttaa kansansairauksien syntyyn.  Kansansairauksissa ennaltaehkäisy on avainasemassa, sillä kansansairaudet aiheuttavat sekä inhimillisiä että taloudellisia kustannuksia.

”Kansansairauksia voidaan vähentää merkittävästi vaikuttamalla riskitekijöihin, kuten tupakointiin, alkoholinkäyttöön, ruokavalioon, liikkumattomuuteen ja ylipainoon, sekä yksinäisyyteen, joka on yksi mielenterveyttä vaarantava tekijä”.  

Puutteellinen ravitsemus lisää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Suomessa ravitsemukseen liittyviä kuolemia on enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Vajaaravitsemus aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain yli 600 miljoonan euron kustannukset.

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen terveyden edistämisen jaoston tänä keväänä toteuttamasta kyselystä selvisi, että ravitsemusterapeuttien mahdollisuudet tehdä terveyden edistämistä omassa työssään ovat joko hyvin pienet tai lähes olemattomat usealla hyvinvointialueella.

Ravitsemusterapeuttien ja -suunnittelijoiden ravitsemuksen erityisasiantuntijuutta tulisi hyödyntää hyvinvointialueilla paremmin, erityisesti myös väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Terveydenhuollon kustannuksia voidaan vähentää terveyttä edistävällä ruoalla sekä oikea-aikaisella ja vaikuttavalla ravitsemushoidolla.  

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023: Vahva ja välittävä Suomi.
Ursula Schwab ym. Terveystaloustieteellinen tutkimus osoittaa ravitsemushoidon vaikuttavuuden. RA 2_22
Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ravitsemushoitosuositus.