Rakenteinen kirjaaminen ravitsemusterapiassa

Rakenteinen kirjaaminen ravitsemusterapiassa

Ravitsemusterapeuttien palvelujen kirjaaminen sähköisiin potilastietojärjestelmiin on sidoksissa kansalliseen lainsäädäntöön. Käyntitiedot kirjoitetaan kansallisesti hyväksyttyjen otsikoiden alle ravitsemusterapian nimikkeitä hyödyntäen. Nimikkeistöjen ylläpitoa koordinoivassa valtakunnallisessa asiantuntijaryhmässä, ns. NIKO-ryhmässä, on laadittu ohjeet erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentointiin. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki keskeisimmät kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden ammattiryhmät sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntaliitto. Ravitsemusterapeuttien kirjaustyöryhmä on laatinut oman ammattikuntakohtaisen suosituksen nimikkeiden käytöstä kansallisten otsikoiden yhteydessä. Työryhmä tarkentaa ja täydentää kirjaamisohjetta NIKO-ryhmässä sovittujen linjausten ja ”Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas, osa 2.” julkaisun jälkeen.

Kirjaussuositus on esitelty koulutuksessa 15.5. Kuntatalolla. Koulutusaineistoon voi tutustua jäsenosiossa.

Lisätietoa: