Ravitsemusteko 2019: Ravitsemussitoumus-toimintamalli

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusteoksi 2019 suomalaisen Ravitsemussitoumus-toimintamallin. Malli on erinomainen keino viedä ravitsemussuosituksia käytäntöön: sen avulla väestön ravitsemusta voidaan edistää monella toimialueella ravintoloista median ruokaohjeisiin.
Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 8.10.

Ravitsemussitoumus-toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2017.  Toimintamallia kehitettiin yhteistyössä elintarvikealan eri toimijoiden ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksen tuella. Ravitsemussitoumus-toimintamalli kannustaa elintarvike- ja ruoka-alan toimijoita ja sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään toimintatapoja ravitsemusvastuun toteuttamiseksi. Ravitsemussitoumukset ovat 1-3 vuoden aikana toteutettavia, ravitsemussuositusten toteutumista edistäviä konkreettisia, merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä.  Ravitsemussitoumuksille on määritelty peruskriteerit, joihin toimijat sitoutuvat sitoumuksia tehdessään.

Ravitsemussitoumuksen voi tehdä kahdeksasta eri aihepiiristä. Niihin kaikkiin kohdistuu ravitsemussuosituksissa muutostavoitteita. Ne ovat väestön ravitsemuksen parantamisen kannalta merkittäviä kohteita: suola, rasvan laatu, sokeri, kasvikset, tuotteet lapsille, annos- ja pakkauskoot, lounaat ja ruokaohjeet.

Jo tehdyt sitoumukset koskevat muun muassa kasvisruuan ja kasvisten lisäämistä valmisaterioissa ja välipaloissa, rasvan laadun parantamista, suolan ja sokerin määrän vähentämistä sekä ravitsemussuositusten mukaisen reseptiikan kehittämistä. Vapaaehtoisuus ja mahdollisuus tehdä sitoumus omaan toimintaan soveltuvasti koskien joko tuotetta tai palvelua vahvistaa ajatusta siitä, että pienelläkin ravitsemusta edistävällä teolla on vaikutusta. Malli on sidottu osaksi YK:n kestävän kehityksen Sitoumus2050 -kokonaisuutta.Toimintamalli tähtää tulevaisuuteen, jossa kaikkien olisi helppoa syödä terveyttä edistävästi ja kestävästi ja tehdä hyvästä ruokavaliosta pysyvä elämäntapa.

”Ravitsemussitoumus-toimintamalli osoittaa, että ruoka-alan toimijat osaavat tehdä asioita yhdessä ja sitoutua yhteiseen tavoitteeseen. Ravitsemussitoumuksen voivat tehdä elintarviketeollisuuden yritykset, kauppa, elintarvikkeiden maahantuojat, ruokapalvelut, lounas- ja pikaruokaravintolat ja kahvilat sekä järjestöt, kunnat, koulut ja päiväkodit, media ja työnantajat. Monet suuret elintarvike- ja ruoka-alan toimijat ovat olleet edelläkävijöitä ja tehneet erinomaisia sitoumuksia, mutta erityisesti toivomme, että myös pienet toimijat ja ravitsemispalveluala lähtevät rohkeasti mukaan”, kannustaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Ravitsemusteko valitaan vuosittain
Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään tai on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Lisätietoja:
www.ravitsemussitoumus.fi