Sairaanhoitajien ravitsemusosaaminen

RTY palkitsi Vuoden 2015 Ravitsemustekona aloitteen, joka yhdenmukaistaa sairaanhoitajien koulutukseen sisältyvää ravitsemusosaamista. Tähän asti sairaanhoitajakoulutuksen sisällöt ovat vaihdelleet oppilaitoskohtaisesti ja ravitsemushoidon opetus on ollut vaihtelevaa ja puutteellista eri puolilla Suomea. Aloitteen ansiosta ravitsemushoito on kirjattu sairaanhoitajakoulutuksessa valtakunnallisiin vähimmäisosaamisvaatimuksiin kliinisen hoitotyön osuuteen. Aloite liittyy sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuushankkeeseen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa sairaanhoitajan ammattipätevyys ja osaamisvaatimukset Suomessa ja Euroopan Unionissa.

Aloitteen takana olivat ammattikorkeakoulujen terveysalan lehtorit, laillistetut ravitsemusterapeutit Sari Aalto, Terttu Huupponen ja Annukka Mattinen.

Kaikilla potilailla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon. Sen toteutumisen perusedellytys on pätevä ja osaava hoitohenkilöstö, jonka ravitsemusosaaminen on riittävää ja tutkimustietoon perustuvaa. Vuoden Ravitsemusteko edistää laadukasta ravitsemusosaamista potilastyössä ja liittää ravitsemuksen osaksi päivittäisiä hoitokäytäntöjä.

Lisää aiheesta kerrotaan 16.12.2015 ilmestyneessä Ravitsemusasiantuntija 4/2015 -lehdessä sivuilla 10-12.