RAVITSEMUSTEKO 2015:
Ravitsemusosaaminen yhdenmukaiseksi sairaanhoitajien koulutuksessa

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on palkinnut Ravitsemustekona 2015 aloitteen, jonka ansiosta sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen ravitsemushoitoon liittyen määritellään samansisältöiseksi koko Suomessa.
Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.10. Helsingissä.

Aloitteen takana ovat terveysalan oppilaitosten lehtorit, laillistetut ravitsemusterapeutit Sari Aalto, Terttu Huupponen ja Annukka Mattinen. Heidän sinnikkyyttään vaatinut työnsä tarkoittaa, että suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon suorittavalle varmistetaan yhtenäinen, vähimmäisvaatimusten mukainen ravitsemusosaaminen omassa oppilaitoksessaan.

Aloite liittyi sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuushankkeeseen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa sairaanhoitajan ammattipätevyys ja osaamisvaatimukset Suomessa ja EU:ssa. Koulutuksen sisältötavoitteissa korostuu ammatillinen osaaminen ja yleiset työelämätaidot. Tähän asti sairaanhoitajakoulutuksen sisällöt ovat vaihdelleet oppilaitoskohtaisesti ja myös ravitsemushoidon opetus on ollut vaihtelevaa ja puutteellista eri puolilla Suomea.

Aloitteen myötä ravitsemushoito on kirjattu valtakunnallisiin vähimmäisosaamisvaatimuksiin kliinisen hoitotyön osuuteen. Teko edistää sairaanhoitajan laadukasta ravitsemusosaamista potilastyössä ja liittää ravitsemuksen osaksi päivittäisiä hoitokäytäntöjä. Se mahdollistaa myös ravitsemusopetuksen vertailtavuuden oppilaitoksissa. Teon myötä odotetaan ravitsemusterapeuttien /-asiantuntijoiden aseman vahvistuvan hoitohenkilöstön kouluttajana ja monialaisen yhteistyön lisääntyvän entisestään.

Yhdenmukaista ravitsemushoitoa
Ravitsemusopetuksen laajuus ja sisältö koulutuksessa heijastuvat suoraan sairaanhoitajan ravitsemusosaamiseen, sillä sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu paljon ravitsemusosaamista vaativia tehtäviä. Työelämän palaute ja muutokset sairaanhoitajan työympäristössä sekä jatkuvasti täydentyvä ravitsemustieto lisäävät paineita ravitsemusosaamisen vahvistamiseen.

Tämä huoli on tunnistettu niin ravitsemusterapeuttien, terveysalalla toimivien kuin potilasjärjestöjenkin keskuudessa. Kaikilla potilailla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon ja sen toteutumisen perusedellytys on pätevä ja osaava hoitohenkilöstö, jonka ravitsemusosaaminen on riittävää ja tutkimustietoon perustuvaa. Tämä hyöty on mitattavissa paitsi kansanterveydellisesti myös kansantaloudellisesti hoitokustannusten säästöinä.

Ravitsemusteko julkistetaan vuosittain
Ravitsemusterapeuttien yhdistys julkistaa vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta.
Yhdistyksen hallitus tekee valinnan yhdistyksen jäseniltä tulleista ehdotuksista.

Lisätietoja:
Eriksson E, Korhonen T, Merasto M & Moisio E-L. 2015. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

Lehtorit Sari Aalto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Terttu Huupponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Annukka Mattinen, Turun ammattikorkeakoulu: sari.aalto(at)savonia.fi, terttu.huuppone(at)metropolia.fi, annukka.mattinen(at)turkuamk.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh. 050 4387860, leena.rechardt(at)rty.fi ja puheenjohtaja Saara Pietilä, puh. 041 436 2505, saara.pietil(at)mmm.fi

Arkisto

Ravitsemusteko 2015

RAVITSEMUSTEKO 2015: Ravitsemusosaaminen yhdenmukaiseksi sairaanhoitajien koulutuksessa Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on palkinnut Ravitsemustekona 2015 aloitteen, jonka ansiosta sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen ravitsemushoitoon liittyen määritellään samansisältöiseksi koko Suomessa. Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.10. Helsingissä. Aloitteen takana ovat terveysalan oppilaitosten lehtorit, laillistetut ravitsemusterapeutit Sari Aalto, Terttu Huupponen ja Annukka Mattinen. Heidän sinnikkyyttään vaatinut työnsä… Read more »

Verkkokaupan uutisia 6/2015

Hyvä verkkokaupan asiakas, Kesä voi muuttaa ruokailutottumuksia ja altistaa vatsavaivoille. Kesä voi olla myös aikaa selvittää omia vatsavaivoja. Siksi verkkokaupan tarjouksena kesäkuussa ovat seuraavat kuusi ruokavaliolehtistä 15 % normaalia edullisemmalla hinnalla: Ripulin ruokavaliohoito – ruokailuohjeita aikuisen äkilliseen ripuliin Ummetus helpottuu ruokavalinnoilla Ruokailuohjeita maha- ja pohjukaissuolihaavan oireisiin Ohjeita ärtyvän suolen oireyhtymän… Read more »

Ravitsemusasiantuntija-lehden teemana painonhallinta

Uusimmassa Ravitsemusasiantuntija-lehdessä aiheita ovat mm. Kansallinen lihavuusohjelma Outi Nuutisen teesit lasten lihavuuden hoitoon Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko Pirkanmaalla Miten lihavuutta ehkäistään ja hoidetaan Kangasalla Luontoliikunta apuna painonhallinnassa Pakonomaisesta syömisestä Miten syntyi uusi Paino hallintaan -lehtinen sekä Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien 2015 ohjelma. Lehden sisällysluettelo Lehden irtonumeron (hinta 14,30… Read more »

Ehdota Ravitsemustekoa 2015!

RTY hakee RAVITSEMUSTEKOA  2015 Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla on merkittävästi edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke.  Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi. Palkitsemisella lisätään yhdistyksen,… Read more »

Munuaispotilaan ruokavalio-opas uudistettiin

Munuaispotilaan ruokavalio -opas uudistettiin Munuaisten vajaatoiminnan etenemistä voi hidastaa ruokavaliolla. Ruokavalio on yksilöllinen mm. sairauden vaiheen mukaan. Kaikki munuaispotilaat hyötyvät natriumin, fosforin ja proteiinin saannin rajoittamisesta. Sen sijaan kaliumin saantia ei pidä turhaan rajoittaa, sillä on monta syytä syödä runsaasti kasviksia. Tätä haluttiin korostaa, kun lehtistä uudistettiin. Toinen asia, josta… Read more »