RTY:N JA AGRONOMILIITON YHTEISTIEDOTE 21.5.2019:

Ravitsemusterapeutteja saatava vihdoin riittävästi terveyspalveluihin

Viisi potilasjärjestöä uutisoi 20.5.2019 teettämänsä tutkimuksen tuloksia: pitkäaikaissairaat saavat huonosti ravitsemusterapiapalveluita. Näin siitä huolimatta, että muun muassa keliakian, munuaissairauksien ja allergisten lasten Käypä hoito -suosituksissa mainitaan ravitsemusterapeutin suunnittelema ruokavalio.
Yli 70 % ravitsemusohjausta vaille jääneistä kokee tarvitsevansa sitä.

”Tutkimuksen tulos ei valitettavasti yllätä”, sanoo Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen puheenjohtaja Katri Peuhkuri.  Pitkät jonot ravitsemusterapeuttien vastaanotoille ovat terveydenhuollossa yleisiä.

Suomen julkisessa terveydenhuollossa on alle 200 ravitsemusterapeutin vakanssia. Näistä vajaat puolet on perusterveydenhuollossa. Väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa yhtä ravitsemusterapeuttia noin 80 000 asukasta kohti. ”Asukasluku on aivan liian suuri tulokselliseen toimintaan, johon nykyisin tarvittaisiin vähintään yksi perusterveydenhuollon ravitsemusterapeutti 20.000 asukasta kohti”, korostaa Agronomiliiton neuvottelupäällikkö Outi Parikka.

Ravitsemusterapiapalvelujen saatavuudessa alueellista epätasa-arvoa

Vähäisetkään ravitsemusterapiapalvelut eivät ole kaikkien saatavilla. Noin 2 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joiden perusterveydenhuollossa ei ole lainkaan ravitsemusterapeuttien vakansseja.  Kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeus hyvään elämään eivät toteudu.

Yksityissektorikaan ei juuri tuo apua tilanteeseen: yksityisiä ravitsemusterapiapalveluita on vain vähän tarjolla eikä yksityinen ravitsemusterapia ole Kela-korvauksen piirissä.  

Ravitsemushoidon mahdollisuudet pitkälti hyödyntämättä

Ravitsemushoidon mahdollisuudet ovat pitkälti hyödyntämättä. Laadukas ravitsemushoito on tärkeää sekä potilaalle että yhteiskunnalle: se parantaa hoitotuloksia, lyhentää hoitojaksoja ja estää lisäsairauksia. Esimerkiksi diabetes komplisoituu helposti ilman ravitsemushoitoa, jolloin hoitokulut 24-kertaistuvat *).

Laillistettuja ravitsemusterapeutteja on Valviran rekisterissä yli 600. Osaavaa työvoimaa siis löytyisi. Nyt tarvitaan tahtotilaa heidän palkkaamiseensa terveyspalveluihin. Tästä hyötyvät sekä pitkäaikaissairaat kuten keliaakikot että koko väestö. Hyvä ravitsemus kohentaa kansanterveyttä ja tuo pitkällä tähtäimellä kaivattuja kustannussäästöjä terveydenhuoltoon.

*) Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2002:67, Kansaneläkelaitos.

Lisätietoja:
Agronomiliitto ry, neuvottelupäällikkö Outi Parikka, puh. 040 901 1642, outi.parikka@agronomiliitto.fi, www.agronomiliitto.fi
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh. 050 438 7860, leena.rechardt@rty.fi, www.rty.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on akavalaisen Agronomiliiton jäsenjärjestö.
Agronomiliitto yhdistää koko ruokaketjun: siihen kuuluu noin 6 000 maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, ympäristö-, bio- ja kuluttajatieteiden asiantuntijaa. Liitto on palvelu- ja etujärjestö, joka ajaa jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Vuonna 1897 perustettu Agronomiliitto on Akavan jäsenjärjestö.

Arkisto

Ravitsemusterapeutteja saatava vihdoin riittävästi terveyspalveluihin

  RTY:N JA AGRONOMILIITON YHTEISTIEDOTE 21.5.2019: Ravitsemusterapeutteja saatava vihdoin riittävästi terveyspalveluihin Viisi potilasjärjestöä uutisoi 20.5.2019 teettämänsä tutkimuksen tuloksia: pitkäaikaissairaat saavat huonosti ravitsemusterapiapalveluita. Näin siitä huolimatta, että muun muassa keliakian, munuaissairauksien ja allergisten lasten Käypä hoito -suosituksissa mainitaan ravitsemusterapeutin suunnittelema ruokavalio. Yli 70 % ravitsemusohjausta vaille jääneistä kokee tarvitsevansa sitä. ”Tutkimuksen… Read more »

Ehdota Ravitsemustekoa 2019!

Ravitsemusteon valinnalla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään / on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Ravitsemusteon takana voi olla yksittäinen henkilö, yhteisö, yritys tai tutkimus- ja kehittämishanke.  Teon tai työn ei tarvitse olla palkitsemisvuodelta, vaan sen juuret voivat juontaa ajallisesti kauemmaksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen toukokuun loppuun… Read more »

Ravitsemuspäivien ohjelma on julkistettu

27. Valtakunnallisten Ravitsemuspäivät 8.-9.10.2019 KUN RAVITSEMUSSUOSITUKSET EIVÄT RIITÄ Tutustu ohjelmaan! Ilmoittautuminen avataan viikolla 16. Voit katsoa osallistumishinnat verkkosivuiltamme.

Kuntaliiton NIKO-ryhmään haussa uusi ravitsemusterapeuttijäsen

Taustaa THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisesta ohjauksesta ja ylläpitää kansallista koodistopalvelua. Kansalliseen käyttöön hyväksytyt koodistot, luokitukset ja nimikkeistöt jaellaan asiakastietojärjestelmissä edelleen käytettäväksi koodistopalvelimen kautta. Kuntaliitto on tärkeä THL:n koodistopalvelun yhteistyökumppani ja toimii päävastuullisena tahona mm. kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen ylläpidossa. Kuntaliitossa kehitetty, ja yhteistyössä RTY:n kanssa ylläpidetty Ravitsemusterapianimikkeistö… Read more »

Nyt voi ilmoittautua RTY:n LETKURAVITSEMUSpäivään!

  RTY:n LETKURAVITSEMUSPÄIVÄ 25.3.2019 Ilmoittautuminen ja lisätietoja Huomaa varsinaisten ja henkilökannattajajäsenten porrastettu osallistumishinta! Mitä enemmän osallistujia, sen edullisempi hinta. Koulutuksen toteutumisen ratkaisee ilmoittautuneiden määrä 8.3.2019. Tätä koulutusta on toivottu vuosia! Tartu tilaisuuteen. Tarjolla on moinipuolinen kokonaisuus ja käytännön osaamista.